Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Adama Massalskiego,

VI kadencja

  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do przewodniczącego Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z prośbą o interwencję w sprawie postępowania dotyczącego nadania tytułu profesora (odpowiedź).
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie kradzieży elementów wykonanych z metali kolorowych z obiektów zabytkowych (odpowiedź, odpowiedź 2)
  • 21. posiedzenie Senatu 9 listopada 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie kradzieży elementów wykonanych z metali kolorowych z obiektów zabytkowych.
  • 5. posiedzenie Senatu, 1 lutego 2006 r., oświadczenie skierowane do prezesa TVP S.A. w sprawie komunikatów narciarskich ogłaszanych w telewizji publicznej (odpowiedź).