Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Przemysława Berenta,

VI kadencja