Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Przemysława Józefa Alexandrowicza,

VI kadencja

  • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie rejestracji stron internetowych (odpowiedź, odpowiedź 2).
  • 38. posiedzenie Senatu, 4 września 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wpisania na listę chorób zawodowych schorzeń wynikających z bólów kręgosłupa (odpowiedź, odpowiedź 2).