Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

9. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

19 i 20 kwietnia 2006 r. (środa i czwartek)


1.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 r. (Senat wysłuchał informacji).

 

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 188, 410, 410-A
druki senackie nr 106, 106A, 106Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 27, 373, 373-A
druki senackie nr 107, 107A, 107Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach socjalnych. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 49, 347, 347-A
druki senackie nr 113, 113A, 113B, 113Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Sofii dnia 9 czerwca 2005 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 308, 381
druki senackie nr 108, 108A, 108B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy dotyczącej Drewna Tropikalnego, sporządzonej w Genewie dnia 26 stycznia 1994 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 307, 378
druki senackie nr 110, 110A, 110B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 301, do druku 301, 379
druki senackie nr 111, 111A, 111B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 21 kwietnia 2005 r. . (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 302, 380
druki senackie nr 112, 112A, 112B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi. . (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 304, 366
druki senackie nr 109, 109A, 109B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.
druki senackie nr 69, 69S
Więcej informacji o punkcie
Opinia

 

11.

Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. (Senat wysłuchał informacji).
druk senacki nr 102
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Zmiany w składach komisji senackich. Senat podjął uchwałę.
druk senacki nr 122
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 


Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

 

  Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

* * *

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.