Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  22. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci górników ofiar katastrofy w kopalni "Halemba"
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
senator Piotr Andrzejewski
 1   Wniosek formalny o skreślenie z porządku obrad punktu dwunastego: drugie czytania projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.; oraz punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
senator Jarosław Lasecki
 1 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o zmianę kolejności punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
senator Janusz Kubiak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o skreślenie z porządku obrad punktu dwunastego: drugie czytania projektu apelu w sprawie potępienia przez Senat RP korupcji politycznej
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.; oraz punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o zmianę kolejności punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dwudziestego drugiego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szymura
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 1Dyskusja Senator Mariusz Witczak
 1 1Dyskusja Senator Marek Waszkowiak
 1 1Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Andrzej Duda
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Jarosław Lasecki
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Czesław Rybka
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 5Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Paweł Poncyljusz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych
senator Antoni Szymański
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Czesław Rybka
 1 5Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 5Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Do kont. pkt. 5 Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
sekretarz stanu Paweł Poncyljusz
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 7Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sekretarz stanu Marek Zagórski
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Bogdan Lisiecki
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Kawecki
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
podsekretarz stanu Janusz Stańczyk
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Banaś
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Zbigniew Rau
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Anna Kurska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 9Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Surmacz
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Do kont. pkt. 9 Zamknięcie dyskusji
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Andrzej Gołaś
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Kawecki
 110Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska
podsekretarz stanu Mariusz-Orion Jędrysek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Jerzy Niewodniczański
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 110Zapytania i odpowiedzi Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Jerzy Niewodniczański
 110Dyskusja Otwarcie dyskusji
 110Dyskusja Do kont. pkt. 10 Zamknięcie dyskusji
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Zbigniew Rau
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Do kont. pkt. 11 Zamknięcie dyskusji
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Antoni Szymański
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Adam Massalski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Antoni Szymański
 112Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Joanna Kluzik-Rostkowska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 112Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Joanna Kluzik-Rostkowska
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 113Sprawozdania Senator Kazimierz Wiatr
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 113Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 113Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 113Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 1
 113Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 2
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Głosowanie nr: 3
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych przestępstw oraz współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Wilnie dnia 14 marca 2006 r.
Głosowanie nr: 4
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Głosowanie Głosowanie
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie 9 czerwca 2006 r.
Głosowanie nr: 5
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Głosowanie Głosowanie
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.
Głosowanie nr: 6
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Stanisław Kogut
 1 5Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Głosowanie nr: 13
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 14, 15, 16, 17, 18
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego
Głosowanie nr: 19
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21, 22, 23
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 24
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
Głosowanie nr: 25
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Głosowanie Głosowanie
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.
Głosowanie nr: 26
 110  Do kont. pkt. 10 Punkt dziesiąty porządku obrad (cd.)
 110Głosowanie Głosowanie
 110Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.
Głosowanie nr: 27
 111  Do kont. pkt. 11 Punkt jedenasty porządku obrad (cd.)
 111Głosowanie Głosowanie
 111Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.
Głosowanie nr: 28
 112  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 112Głosowanie Głosowanie
 112Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Głosowanie nr: 29
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Wach
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Piotr Andrzejewski
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Janina Fetlińska
 112  Do kont. pkt. 12 Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Margaretę Budner
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Bogdana Lisieckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Raua
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Łuczyckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Mazurkiewicza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Szymańskiego

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.