Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  10. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Uwaga: w kolumnie P (Punkt) kolorem szarym są oznaczone pozycje, w których miało miejsce łączne rozpatrywanie kilku punktów porządku dziennego. Kliknięcie na podanym w takim polu numerze wyświetla listę rozpatrywanych łącznie punktów.
Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
senator Krystyna Bochenek
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej
senator Jarosław Gowin
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Tadeusz Lewandowski
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o łączne rozpatrzenie punktów czwartego, piątego i szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
senator Kazimierz Wiatr
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
senator Adam Biela
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Senator Jerzy Chróścikowski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
 1   Przyjęcie wniosku formalnego o łączne rozpatrzenie punktów czwartego, piątego i szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad dziesiątego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Radosław Sikorski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Krystyna Bochenek
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 1 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 1 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
 1 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 1 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 1 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 1 3Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Chmielewski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 3Oświadczenia senatorskie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Kazimierz Wiatr
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mirosław Adamczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Wilczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Gulda
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 3Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 3Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 3Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Lewandowski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Krystyna Bochenek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Urszula Gacek
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Urszula Gacek
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Aleksander Bentkowski
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 5Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 1 5Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 5Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 5Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 5Dyskusja Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 5Dyskusja Senator Aleksander Bentkowski
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkty szósty, siódmy i ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa; stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca Jarosław Gowin
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Mirosława Nykiel
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki
podsekretarz stanu Stefan Jurga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Stefan Jurga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Stefan Jurga
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Marian Miłek
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Stefan Jurga
 1 6Dyskusja Otwarcie łącznej dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Jarosław Gowin
 1 6Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Jaroch
 1 6Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 6Dyskusja Senator Kazimierz Wiatr
 1 6Dyskusja Senator Jerzy Szymura
 1 6Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 1 6Dyskusja Senator Jarosław Gowin
 1 6Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 6Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 8 Do kont. pkt. 7 Do kont. pkt. 6 Zamknięcie łącznej dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 9Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 9Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 9Dyskusja Senator Antoni Szymański
 1 9Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9  Do kont. pkt. 9 Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 1 Porzadek obrad Senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Tadeusz Lewandowski
 111Głosowanie Głosowanie
 111Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 3
 1 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Piotr Wach
 1 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4, 5
 1 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw
Głosowanie nr: 6
 1 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7
 1 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego
Głosowanie nr: 8
 1 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 1 5Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Sprawozdania Senator Stanisław Piotrowicz
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Janusz Gałkowski
 1 5Głosowanie Głosowanie
 1 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Głosowanie nr: 9
 1 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 1 6Głosowanie Głosowanie
 1 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa
Głosowanie nr: 10
 1 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 1 7Głosowanie Głosowanie
 1 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa
Głosowanie nr: 11
 1 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 1 8Głosowanie Głosowanie
 1 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa
Głosowanie nr: 12
 1 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Jerzy Chróścikowski
 1 9Sprawozdania Senator Stefan Niesiołowski
 1 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 13, 14, 15
 1 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Głosowanie nr: 16
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
 110Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Adam Biela
 110Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Gałkowski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Adam Biela
 110Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 110Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
 110Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości
Głosowanie nr: 28
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Janusz Gałkowski
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 112Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 112Dyskusja Senator Jarosław Gowin
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Senator Mieczysław Augustyn
 1   Wniosek formalny o zamknięcie listy mówców
senator Mieczysław Augustyn
 1 Głosowanie Głosowanie
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 29
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Senator Czesław Ryszka
 112Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 112Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 112Głosowanie Głosowanie
 112Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Głosowanie nr: 30
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Dariusz Górecki
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 1 Oświadczenia senatorskie Senator Adam Biela
 1   Zamknięcie posiedzenia
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Ziółkowskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 1 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Zbigniewa Szaleńca

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.