Senatorowie niezrzeszeni
 
  1. Kazimierz Jaworski
  2. Zbigniew Romaszewski
  3. Zbigniew Zychowicz (od marca 2005 r.)