Zbigniew Romaszewski

Zbigniew Romaszewski
Zmarł 13.02.2014 r.

Okręg wyborczy nr 18 (Warszawa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców - Blok Senat 2001

Senator I, II, III i IV kadencji Senatu RPUrodził się w 1940 roku w Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego został wywieziony do obozu w Turyngii. Ojca zamordowano w 1944 w obozie koncentracyjnym.

W 1964 ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 1980 obronił doktorat w Instytucie Fizyki PAN, gdzie pracował od ukończenia studiów do represyjnego zwolnienia w 1983. Po wyjściu z więzienia pracował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jako redaktor "Acta Physica Polonica".

W 1976 uczestniczył w akcji pomocy robotnikom Radomia. Od 1977 był członkiem Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, wraz z żoną Zofią prowadził biuro interwencyjne niosące ofiarom bezprawia pomoc prawną i materialną. Na przełomie 1979 i 1980 organizował Komisję Helsińską, nadzorującą wprowadzenie w życie postanowień KBWE. Pod jego redakcją komisja opublikowała Raport Madrycki, omawiający stan przestrzegania praw człowieka w PRL. Kierował Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", został wybrany do Prezydium NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Mazowsze, a następnie do Komisji Krajowej. Współorganizował podziemne Radio "Solidarność". Był więziony od 1982 do 1984, sądzony w procesach twórców Radia "Solidarność" i KSS KOR.

Organizował I Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w Krakowie (1988), II w Leningradzie (1990) i III - w Warszawie (1998).

W I, II i IV kadencji Senatu przewodniczył Komisji Praw Człowieka i Praworządności, a w III kadencji w niej pracował. W I kadencji był też członkiem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Komisji Obrony Narodowej.

W II kadencji pracował w komisjach: Regulaminowej i Spraw Senatorskich, Nadzwyczajnej do spraw Górnictwa oraz Nadzwyczajnej do spraw Integracji Europejskiej. W Senacie III kadencji pracował w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności, a także w Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim. W IV należał do komisji: Regulaminowej i Spraw Senatorskich oraz Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma córkę.

 

Członek: Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (o komisji)

Komisji Ustawodawstwa i Praworządności (o komisji)

Senator niezrzeszony

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści