Spis uchwał Prezydium Senatu
V kadencji

Rok

Nr

Druk w formie PDF

Data

Tytuł

2005

705

34 kB

2005-10-12

uchylająca uchwałę nr 565 Prezydium Senatu z dnia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

704

38 kB

2005-10-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

703

46 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

702

44 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

701

46 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 536 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

700

36 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 534 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

699

36 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 528 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

698

36 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 528 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

697

36 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 528 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

696

49 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 518 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

695

40 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 516 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

694

41 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 535 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

693

43 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

692

53 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 529 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

691

50 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 522 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

690

50 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 515 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

689

49 kB

2005-10-12

zmieniająca uchwałę nr 514 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

688

39 kB

2005-10-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

687

36 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 540 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

686

37 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 536 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

685

36 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 534 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

684

37 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 527 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

683

46 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

682

43 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

681

41 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

680

53 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 529 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

679

49 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 522 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

678

50 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 515 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

677

49 kB

2005-09-05

zmieniająca uchwałę nr 514 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

676

33 kB

2005-09-05

uchylająca uchwałę nr 629 Prezydium Senatu z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

675

38 kB

2005-09-05

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

674

38 kB

2005-09-05

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska-Wschód w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

673

38 kB

2005-09-05

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

672

36 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

671

36 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

665

34 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 535 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

664

45 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 529 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

663

41 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 522 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

662

31 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 520 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

661

41 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 515 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

660

41 kB

2005-07-28

zmieniająca uchwałę nr 514 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

648

32 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 565 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

647

44 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

646

42 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

645

30 kB

2005-06-30

uchylająca uchwałę nr 609 Prezydium Senatu z dnia z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii: Polska-Europa-Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

644

31 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 586 Prezydium Senatu z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie zlecenia Sokołowskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Sokołowie Podlaskim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

643

36 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

642

34 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

641

33 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Radzie Przyjaciół Harcerstwa w Jeleniej Górze zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

640

33 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

639

34 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawiezadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

638

36 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Towarzystwu Edukacyjnemu "Wiedza Powszechna" w Gdańsku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

637

34 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

636

34 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

635

36 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Fundacji “Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

634

41 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 514 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

633

37 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 535 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

632

47 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 529 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

631

40 kB

2005-06-30

zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

630

33 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

629

33 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

628

34 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

627

41 kB

2005-06-30

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

626

30 kB

2005-06-16

uchylająca uchwałę nr 580 Prezydium Senatu z dnia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

625

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Fundacji "Muzyka Cerkiewna" w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

624

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

623

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "Zorza" w Poddębicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

622

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

621

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy "Rubież" w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

620

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

619

34 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Mazurskiemu Centrum Żeglarstwa w Giżycku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

618

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

617

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Ostrołęki w Ostrołęce zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

616

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej "SALOS RP" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

615

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Samodzielnemu Kołu Terenowemu nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krasnymstawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

614

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

613

31 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

612

31 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

611

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

610

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

609

33 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii: Polska-Europa-Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

608

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

607

33 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

606

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

605

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Poleskiemu Stowarzyszeniu Folklorystycznemu we Włodawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

604

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

603

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich "Dolina Nowego Sołońca" w Złotniku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

602

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

601

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców Oddział Warszawski w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

600

33 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "Zorza" w Poddębicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

599

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

598

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach w Stalowej Woli zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

597

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Bytom w Bytomiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r

596

31 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

595

31 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

594

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

593

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

592

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

591

33 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem - Oddziałowi w Przemyślu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

590

33 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

589

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód - Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Zielonej Górze zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

588

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Harcerskiej Fundacji Pomocy Dzieciom im. hm. Aleksandra Kamińskiego w Szczecinku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

587

33 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

586

32 kB

2005-06-16

w sprawie zlecenia Sokołowskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Sokołowie Podlaskim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

585

39 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

584

45 kB

2005-04-28

zmieniająca uchwałę nr 533 Prezydium Senatu z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

583

39 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Laryngektomowanych w Bydgoszczy zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

582

40 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Folklorystycznemu "Majdaniarze" w Nowej Sarzynie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

581

38 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia Restituta" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

580

44 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

579

44 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

578

39 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Płockiej w Płocku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

577

37 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

576

39 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

575

38 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

574

40 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Przemyślu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

573

38 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

572

43 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

571

38 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Sosnowieckiej w Sosnowcu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

570

40 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

569

42 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Charytatywnemu Stowarzyszeniu Opiekuńczo-Wychowawczemu “IGNIS” w Barwałdzie Średnim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

568

41 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

567

41 kB

2005-04-28

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

566

39 kB

2005-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

565

39 kB

2005-04-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

564

51 kB

2005-04-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

563

41 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

562

42 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

561

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

560

41 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

559

43 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

558

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

557

42 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji “Oświata Polska za Granicą” w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

556

40 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

555

40 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

554

39 KB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Żagańskiemu Stowarzyszeniu Muzycznemu w Żaganiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

553

45 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

552

37 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

551

40 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

550

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

549

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

548

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

547

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

546

45 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

545

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

544

40 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

543

42 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Skoczowa "Mała Ojczyzna" w Skoczowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

542

48 kB

2005-03-10

zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

541

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

540

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

539

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

538

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

537

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

536

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

535

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

534

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

533

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

532

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

531

39 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

530

41 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Oficynie Wydawniczej Kucharski - Toruń w Wielkiej Nieszawce zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

529

54 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

528

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

527

38 kB

2005-03-10

sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

526

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

525

38 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

524

44 kB

2005-03-10

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

523

50 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

522

51 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

521

53 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

520

39 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

519

43 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

518

53 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

517

45 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

516

53 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

515

51 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

514

49 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

513

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

512

44 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

511

41 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

510

40 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury "NIKE" w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

509

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" w Brusach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

508

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii: Polska-Europa-Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

507

43 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

506

40 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

505

41 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Agencji Wydawniczo-Reklamowej MT Mirosław Twaróg w Bydgoszczy zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

504

39 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

503

41 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

502

40 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

501

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

500

40 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

499

41 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców Oddział Warszawski w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

498

45 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

497

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

496

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

495

44 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

494

54 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

493

43 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

492

42 kB

2005-02-18

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

2004

491

46 kB

2004-12-16

zmieniająca uchwałę nr 365 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

490

54 kB

2004-12-16

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

489

43 kB

2004-12-16

zmieniająca uchwałę nr 325 Prezydium Senatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

488

50 kB

2004-12-16

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

487

46 kB

2004-12-03

zmieniająca uchwałę nr 362 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

486

54 kB

2004-12-03

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

485

46 kB

2004-12-03

zmieniająca uchwałę nr 354 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

484

50 kB

2004-12-03

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

483

37 kB

2004-12-03

uchylająca uchwałę nr 412 Prezydium Senatu z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r

482

58 kB

2004-12-03

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

481

47 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

480

29 kB

2004-11-18

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

479

30 kB

2004-11-18

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

478

32 kB

2004-11-18

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

477

32 kB

2004-11-18

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

476

46 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 365 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

475

47 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 362 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

474

53 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

473

45 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 354 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

472

43 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 325 Prezydium Senatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

471

48 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 316 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

470

50 kB

2004-11-18

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

469

34 kB

2004-11-18

w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2005 r.

468

44 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

467

30 kB

2004-11-04

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

466

32 kB

2004-11-04

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

465

39 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 362 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

464

42 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

463

37 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 354 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

462

35 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 325 Prezydium Senatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

461

39 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 316 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

460

41 kB

2004-11-04

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

459

26 kB

2004-11-04

uchylająca uchwałę nr 363 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

458

26 kB

2004-11-04

w sprawie doraźnej pomocy medycznej udzielanej w trakcie posiedzenia Senatu

457

29 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Żagańskiemu Stowarzyszeniu Muzycznemu w Żaganiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

456

30 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

455

36 kB

2004-09-30

zmieniająca uchwałę nr 362 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

454

27 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Fundacji Polonia w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

453

27 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

452

30 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony i Promocji Dóbr Kultury "NIKE" w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

451

28 KB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej w Lidzbarku Warmińskim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

450

29 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców Oddział Warszawski w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

449

39 kB

2004-09-30

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

448

27 kB

2004-09-30

w sprawie zlecenia Fundacji Polonia w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

447

24 kB

2004-09-30

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

446

25 kB

2004-08-12

uchylająca uchwałę nr 408 Prezydium Senatu z dnia z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

445

33 kB

2004-08-12

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii: Polska-Europa-Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

444

30 kB

2004-08-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Nadbużańska" w Siedlcach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

443

30 kB

2004-08-12

w sprawie zlecenia Złotnickiemu Zespołowi Górali Czadeckich "Dolina Nowego Słońca" w Żarach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

442

40 kB

2004-08-12

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

441

29 kB

2004-08-12

w sprawie zlecenia Związkowi Literatów Polskich w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

440

32 kB

2004-08-12

w sprawie zlecenia Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" we Wrocławiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

439

42 kB

2004-08-12

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

438

33 kB

2004-08-12

w sprawie zlecenia Federacji stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

437

39 kB

2004-08-12

zmieniająca uchwałę nr 316 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

436

27 kB

2004-08-12

zmieniająca uchwałę nr 411 Prezydium Senatu z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

435

46 kB

2004-07-29

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

434

29 kB

2004-07-29

w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

433

39 kB

2004-07-29

zmieniająca uchwałę nr 362 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

432

40 kB

2004-07-29

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

431

32 kB

2004-07-29

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

430

28 kB

2004-07-23

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej

429

24 kB

2004-07-08

uchylająca uchwałę nr 401 Prezydium Senatu z dnia z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

428

29 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków Zarząd Główny w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

427

30 kB

2004-07-08

zmieniająca uchwałę nr 325 Prezydium Senatu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

426

27 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

425

30 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" w Bursach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

424

29 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Region Leszno w Europie" w Lesznie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

423

34 kB

2004-07-08

zmieniająca uchwałę nr 354 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

422

30 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

421

31 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

420

38 kB

2004-07-08

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

419

30 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

418

30 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu Wychowawców - Oddział Warszawski zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

417

28 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

416

30 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

415

31 kB

2004-07-08

w sprawie zlecenia Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Zielonej Górze Stowarzyszenia Współpracy Polska - Wschód zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

414

40 kB

2004-07-08

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

413

31 kB

2004-06-24

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - Oddział Stryjan w Gliwicach zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

412

30 kB

2004-06-24

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polaków na Wschodzie" zadania państwowego inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

411

46 kB

2004-06-24

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

410

46 kB

2004-06-03

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

409

31 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

408

31 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

407

32 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

406

33 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

405

34 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

404

33 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

403

32 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

402

32 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

401

30 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

400

32 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

399

33 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" w Makowie Mazowieckim zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

398

32 kB

2004-06-03

w sprawie zlecenia Fundacji Dzieci Wrzesińskich we Wrześni zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

397

32 kB

2004-04-15

zmieniająca uchwałę nr 332 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

396

34 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

395

33 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

394

30 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

393

33 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

392

41 kB

2004-04-15

zmieniająca uchwałę nr 362 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

391

37 kB

2004-04-15

zmieniająca uchwałę nr 354 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

390

44 kB

2004-04-15

zmieniająca uchwałę nr 359 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

389

31 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

388

30 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Wrocławski we Wrocławiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

387

29 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Caritas Polska w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

386

33 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Mazurskie Centrum Żeglarstwa w Giżycku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

385

32 kB

2004-04-15

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

384

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

383

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

382

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji Polonia w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

381

2004-04-01

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

380

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

379

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

378

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

377

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

376

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

375

2004-04-01

w sprawie zlecenia Małopolskiemu Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

374

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

373

2004-04-01

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

372

2004-04-01

w sprawie zlecenia Komitetowi Pomocy SOS Solidarność w Świdniku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

371

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

370

2004-04-01

w sprawie zlecenia Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krasnymstawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

369

2004-04-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "Zorza" w Poddębicach zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

368

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

367

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii Polska-Europa-Świat w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

366

2004-04-01

w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

365

2004-04-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

364

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

363

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

362

2004-04-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

361

2004-04-01

w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu komisji

360

2004-04-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

359

2004-04-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

357

2004-04-01

w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu komisji

356

2004-04-01

w sprawie trybu składania i rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatora na posiedzeniu Senatu, Zgromadzenia Narodowego lub jego organu

355

2004-03-11

zmieniająca uchwałę nr 321 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

354

2004-03-11

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

353

2004-03-11

zmieniająca uchwałę nr 315 Prezydium Senatu z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r

352

2004-03-11

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

351

2004-03-11

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Polska Misja Medyczna w Krakowie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

350

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

349

2004-03-11

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

348

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

347

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

346

2004-03-11

w sprawie zlecenia Warszawskiej Fundacji Kultury w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

345

2004-03-11

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

344

2004-03-11

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

343

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

342

2004-03-11

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

341

2004-03-11

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

340

2004-03-11

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

339

2004-03-11

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

338

2004-03-11

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

337

2004-03-11

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

336

2004-03-11

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

335

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

334

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

333

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

332

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

331

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

330

2004-03-11

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

329

2004-02-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

328

2004-02-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

327

2004-02-12

w sprawie zlecenia Agencji Wydawniczo - Reklamowej MT Mirosław Twaróg w Bydgoszczy zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

326

2004-02-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

325

2004-02-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

324

2004-02-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

323

2004-02-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

322

2004-02-12

w sprawie zlecenia Sokołowskiemu Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu w Sokołowie Podlaskim zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

321

2004-01-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

320

2004-01-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

319

2004-01-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

318

2004-01-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

317

2004-01-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

316

2004-01-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

315

2004-01-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

314

2004-01-29

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

313

2004-01-29

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

312

2004-01-29

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r.

311

2004-01-09

w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2004.

2003 r.

310

2003-12-18

zmieniająca uchwałę nr 140 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

309

2003-12-18

zmieniająca uchwałę nr 173 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

308

2003-12-18

zmieniająca uchwałę nr 174 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

307

2003-12-11

zmieniająca uchwałę nr 152 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2003 roku oraz uchwałę nr 205 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

306

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 205 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

305

2002-12-03

zmieniająca uchwałę nr 160 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

304

2002-12-03

zmieniająca uchwałę nr 157 Prezydium Senatu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

303

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 162 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

302

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

301

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 161 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

300

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

299

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 152 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

298

2003-12-03

w sprawie zlecenia Fundacji Kultury Wsi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

297

2003-12-03

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

296

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

295

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 173 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

294

2003-12-03

zmieniająca uchwałę nr 140 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

293

2003-12-03

w sprawie zlecenia Warszawskiemu Towarzystwu Przyjaciół Wilna i Grodna zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

292

2003-11-21

zmieniająca uchwałę nr 265 Prezydium Senatu z dnia 9 października 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

291

2003-11-21

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

290

2003-11-21

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

289

2003-11-21

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

288

2003-11-21

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

287

2003-11-21

w sprawie zlecenia Warszawskiej Fundacji Kultury zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

286

2003-11-21

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

285

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 163 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

284

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r

283

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 162 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

282

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 161 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

281

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 160 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

280

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 157 Prezydium Senatu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

279

2003-11-05

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

278

2003-11-05

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

277

2003-11-05

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

276

2003-11-05

w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Laryngektomowanych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

275

2003-10-23

zmieniająca uchwałę nr 152 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2003 roku oraz uchwałę nr 158 Prezydium Senatu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

274

2003-10-23

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

273

2003-10-23

zmieniająca uchwałę nr 162 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

272

2003-10-23

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r

271

2003-10-23

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

270

2003-10-23

w sprawie zlecenia Fundacji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

269

2003-10-23

w sprawie zlecenia Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

268

2003-10-23

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Nadbużańska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

267

2003-10-23

w sprawie zlecenia Regionalnej Radzie Polskiego Komitetu Olimpijskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

266

2003-10-23

uchylająca uchwałę nr 184 Prezydium Senatu z dnia z dnia 17 kwietnia 2003 r. oraz uchwałę nr 185 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

265

2003-10-09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

264

2003-10-09

zmieniająca uchwałę nr 205 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

263

2003-10-09

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

262

2003-10-09

w sprawie zlecenia Ognisku Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Maratończyk" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

261

2003-10-09

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu na Rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

260

2003-09-11

w sprawie zlecenia Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

259

2003-09-11

zmieniająca uchwałę nr 160 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

258

2003-09-11

zmieniająca uchwałę nr 161 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

257

2003-09-11

zmieniająca uchwałę nr 157 Prezydium Senatu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

256

2003-09-11

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

255

2003-09-11

zmieniająca uchwałę nr 163 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

254

2003-09-04

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

253

2003-08-07

zmieniająca uchwałę nr 161 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

252

2003-08-07

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

251

2003-08-07

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

250

2003-08-07

zmieniająca uchwałę nr 144 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

249

2003-08-07

zmieniająca uchwałę nr 140 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r

248

2003-08-07

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

247

2003-08-07

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

246

2003-07-10

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Polska Misja Medyczna" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

245

2003-07-10

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

244

2003-07-10

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

243

2003-07-10

w sprawie zlecenia Międzypowiatowemu Związkowi Parafialnych Klubów Sportowych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

242

2003-07-10

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

241

2003-07-10

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Płockiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

240

2003-07-10

w sprawie zlecenia Caritas Polska zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

239

2003-07-10

w sprawie zlecenia Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

238

2003-07-10

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

237

2003-07-10

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

236

2003-07-10

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

235

2003-07-10

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

234

2003-06-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

233

2003-06-12

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

232

2003-06-12

zmieniająca uchwałę nr 131 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

231

2003-06-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

230

2003-06-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

229

2003-06-12

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

228

2003-06-12

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

227

2003-06-12

w sprawie zlecenia Sokołowskiemu Towarzystwu Społeczno - Kulturalnemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

226

2003-06-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

225

2003-06-12

w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

224

2003-06-12

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Ochotniczych Hufców Pracy zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

223

2003-06-12

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

222

2003-06-12

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

221

2003-06-12

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

220

2003-05-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Międzynarodowe Targi Chleba" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

219

2003-05-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego o charakterze inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

218

2003-05-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Musica Antiqua" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

217

2003-05-29

zmieniająca uchwałę nr 160 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

216

2003-05-29

zmieniająca uchwałę nr 161 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

215

2003-05-29

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia towarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

214

2003-05-29

zmieniająca uchwałę nr 174 Prezydium Senatu z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

213

2003-05-29

zmieniająca uchwałę nr 140 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

212

2003-05-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

211

2003-05-29

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

210

2003-05-29

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

209

2003-05-29

w sprawie zlecenia Caritas Diecezji Sosnowieckiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

208

2003-05-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Mazurskie Centrum Żeglarstwa" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

207

2003-05-29

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

206

2003-05-29

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii "Polska - Europa - Świat" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

205

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

204

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Prafiada" im. Świętego Józefa Kalasancjusza zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

203

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Integracji "Zorza" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

202

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Wszystko dla Dzieci" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

201

2003-04-17

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

200

2003-04-17

w sprawie zlecenia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

199

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Inicjatyw Samorządowych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

198

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

197

2003-04-17

w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

196

2003-04-17

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Przemyskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

195

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

194

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

193

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

192

2003-04-17

zmieniająca uchwałę nr 144 Prezydium Senatu z dnia 6 marca 2003 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

191

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji Polonia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

190

2003-04-17

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

189

2003-04-17

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

188

2003-04-17

w sprawie zlecenia Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

187

2003-04-17

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

186

2003-04-17

w sprawie zlecenia Wschodniej Fundacji Kultury "Akcent" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

185

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

184

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

183

2003-04-17

w sprawie zlecenia Oficynie Wydawniczej "Kucharski" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

182

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

181

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

180

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

179

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

178

2003-04-17

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

177

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

176

2003-04-17

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

175

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

174

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

173

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

172

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

171

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

170

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

169

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

168

2003-04-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

167

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

166

2003-04-17

zmieniająca uchwałę nr 130 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

165

2003-04-17

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

164

2003-04-17

zmieniająca uchwałę nr 138 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

163

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

162

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

161

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

160

2003-04-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

159

2003-04-17

zmieniająca uchwałę nr 143 Prezydium Senatu z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

158

2003-03-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

157

2003-03-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

156

2003-03-20

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Pro Filia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

155

2003-03-20

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

154

2003-03-20

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

153

2003-03-20

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

152

2003-03-06

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

151

2003-03-06

w sprawie zlecenia Fundacji "Polska Akcja Humanitarna" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

150

2003-03-06

w sprawie zlecenia Towarzystwu Inicjatyw Wychowawczych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

149

2003-03-06

w sprawie zlecenia Agencji Wydawniczo-Reklamowej MT zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

148

2003-03-06

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

147

2003-03-06

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

146

2003-03-06

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

145

2003-03-06

w sprawie zlecenia Śląskiej Izbie Lekarskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

144

2003-03-06

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

143

2003-02-19

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

142

2003-02-19

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

141

2003-02-19

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

140

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

139

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

138

2002-02-19

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

137

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

136

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

135

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

134

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

133

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r

132

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

131

2003-02-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

130

2003-02-19

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

129

2003-02-19

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu

128

2003-02-19

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

127

2003-02-06

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

126

2003-02-06

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2003 r.

125

2003-02-06

w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2003

2002 r.

124

2002-12-19

w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

123

2002-12-13

zmieniająca uchwałę nr 42 Prezydium Senatu z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

122

2002-12-13

zmieniająca uchwałę nr 40 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

121

2002-12-13

zmieniająca uchwałę nr 39 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

120

2002-12-13

zmieniająca uchwałę nr 18 Prezydium Senatu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

119

2002-12-13

zmieniająca uchwałę nr 11 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

118

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 40 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

117

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 39 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

116

2002-11-28

z dnia 28 listopada 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 18 Prezydium Senatu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

115

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 12 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

114

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 11 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

113

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 10 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

112

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 42 Prezydium Senatu z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

111

2002-11-28

zmieniająca uchwałę nr 58 Prezydium Senatu z dnia 21 czerwca 2002 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

110

2002-11-28

w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

109

2002-11-28

w sprawie zlecenia Towarzystwu Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

108

2002-11-21

zmieniająca uchwałę nr 40 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

107

2002-11-21

zmieniająca uchwałę nr 33 Prezydium Senatu z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

106

2002-11-21

zmieniająca uchwałę nr 81 Prezydium Senatu z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

105

2002-11-21

zmieniająca uchwałę nr 18 Prezydium Senatu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

104

2002-11-21

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

103

2002-11-21

zmieniająca uchwałę nr 12 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

102

2002-11-21

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

101

2002-10-30

w sprawie zlecenia Fundacji Mielnica zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

100

2002-10-01

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

99

2002-10-01

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

98

2002-10-01

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

97

2002-09-11

zmieniająca uchwałę nr 40 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

96

2002-09-11

w sprawie zlecenia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

95

2002-09-11

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

94

2002-09-11

w sprawie w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Polska Misja Medyczna zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

93

2002-09-11

w sprawie zmieniająca uchwałę nr 18 Prezydium Senatu z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

92

2002-08-13

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

91

2002-08-13

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

90

2002-08-13

w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

89

2002-07-19

zmieniająca uchwałę nr 12 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

88

2002-07-19

zmieniająca uchwałę nr 40 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

87

2002-07-19

zmieniająca uchwałę nr 39 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 roku, w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

86

2002-07-19

zmieniająca uchwałę nr 18 Prezydium Senatu z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

85

2002-07-19

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych towarzyszeniu "Wspólnota Polska"

84

2002-07-19

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

83

2002-07-19

zmieniająca uchwałę nr 11 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r

82

2002-07-19

w sprawie rozszerzenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconego Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza

81

2002-07-19

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

80

2002-07-19

w sprawie zlecenia Towarzystwu Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

79

2002-07-19

w sprawie zlecenia Towarzystwu Porozumienia Polsko-Białoruskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

78

2002-07-19

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Pomocy "Rubież" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r

77

2002-07-19

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

76

2002-07-12

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

75

2002-07-12

w sprawie zlecenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

74

2002-07-12

w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

73

2002-07-12

w sprawie zlecenia Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

72

2002-07-12

w sprawie zlecenia Polskiemu Stowarzyszeniu Wychowania Pozaszkolnego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

71

2002-07-12

w sprawie zlecenia Fundacji "POMOST - Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

70

2002-07-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

69

2002-07-12

w sprawie zlecenia Fundacji "Ocalenie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

68

2002-07-12

w sprawie wykorzystania niektórych dotacji przeznaczonych na realizację zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

67

2002-06-21

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

66

2002-06-21

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

65

2002-06-21

w sprawie zlecenia Telewizji Polskiej S. A. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

64

2002-06-21

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

63

2002-06-21

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

62

2002-06-21

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

61

2002-06-21

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

60

2002-06-21

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

59

2002-06-21

w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

58

2002-06-21

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

57

2002-06-21

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

56

2002-06-21

w sprawie zlecenia Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

55

2002-06-21

w sprawie zlecenia Towarzystwu Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

54

2002-06-21

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

53

2002-06-21

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

52

2002-06-21

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Pro Filia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

51

2002-06-21

w sprawie zlecenia Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

50

2002-06-21

w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu "Przyjazna Szkoła" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

49

2002-06-21

w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

48

2002-06-21

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

47

2002-06-06

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

46

2002-06-06

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Polska Misja Medyczna zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r

45

2002-06-06

w sprawie zlecenia Fundacji "O Uśmiech Dziecka" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

44

2002-06-06

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Polaków na Wschodzie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

43

2002-06-06

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Bukowińska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

42

2002-06-06

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

41

2002-05-29

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

40

2002-05-23

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

39

2002-05-23

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

38

2002-05-23

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

37

2002-05-23

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Małopolskie Forum Współpracy z Polonią zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

36

2002-05-23

w sprawie zlecenia Poleskiemu Stowarzyszeniu Folklorystycznemu zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

35

2002-05-23

w sprawie zlecenia Towarzystwu im. Marii Konopnickiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

34

2002-05-23

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Kaszubski Zespół Folklorystyczny "Krebane" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

33

2002-05-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Semper Polonia" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

32

2002-05-17

w sprawie zlecenia Fundacji "Polonia" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

31

2002-05-17

w sprawie zlecenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

30

2002-05-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Teatr Adekwatny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

29

2002-05-17

w sprawie zlecenia Związkowi Sybiraków zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

28

2002-05-17

w sprawie zlecenia Związkowi Ukraińców w Polsce zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

27

2002-05-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Dolińskiej zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

26

2002-05-17

w sprawie zlecenia Fundacji Młodej Polonii zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

25

2002-05-17

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Parafiada" im. św. Józefa Kalasancjusza zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

24

2002-05-17

w sprawie zlecenia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

23

2002-05-17

w sprawie zlecenia Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

22

2002-05-17

w sprawie zlecenia Fundacji Kresowej "Semper Fidelis" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

21

2002-04-29

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r

20

2002-04-29

w sprawie w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

19

2002-04-29

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

18

2002-04-29

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

17

2002-04-10

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie

16

2002-04-10

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

15

2002-04-10

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

14

2002-03-15

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

13

2002-03-15

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

12

2002-03-15

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

11

2002-03-15

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

10

2002-03-15

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

2001 r.

9

2001-12-13

zmieniająca uchwałę Nr 183 Prezydium Senatu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

8

2001-12-13

zmieniająca uchwałę Nr 187 Prezydium Senatu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

7

2001-11-29

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

6

2001-11-29

w sprawie zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

5

2001-11-29

zmieniająca uchwałę Nr 204 Prezydium Senatu z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

4

2001-11-14

zmieniająca uchwałę Nr 183 Prezydium Senatu z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

3

2001-11-14

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

2

2001-11-14

w sprawie zlecenia zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2001 r.

1

2001-11-14

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

IV kadencja