Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 86
20 maja 2005 r.

obejmuje okres od 1 do 15 maja 2005 r.

 

Uroczyste obchody Dnia Polonii

 • Przemówienie marszałka
 • Dzień otwarty
 • Wystawa fotograficzna "Polski Paryż - ślady dwóch wieków polskiej emigracji"
 • Wręczenie przez marszałka Senatu RP odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii oraz pracownikom TV Polonia
 • Przyjęcie przez marszałka Senatu RP członków Prezydium Rady Polonii Świata
 • Uroczysty koncert z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą
 • Święto Konstytucji 3 maja

  Posiedzenia Prezydium Senatu

 • Uchwały

  Z prac komisji senackich
  5 maja 2005 r.
  10 maja 2005 r.
  11 maja 2005 r.
  12 maja 2005 r.
  13 maja 2005 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"