Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 82
20 marca 2005 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 2005 r.

 

Posiedzenie Prezyduim Senatu

 • 81.posiedzenie
 • Uchwały

  Z prac komisji senackich
  1 lutego 2004 r.
  2 lutego 2004 r.
  8 lutego 2004 r.
  9 lutego 2004 r.
  10 lutego 2004 r.
  11 lutego 2004 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"