Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Kontakty międzynarodowe

22 czerwca 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Abdulrahman bin Hamad Al-Attiya, sekretarz generalny Rady Współpracy Państw Zatoki. Delegację przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek Senatu podkreślił, że w Polsce przywiązuje się dużą wagę do rozwoju stosunków z państwami Zatoki. Jego zdaniem, istnieje ogromna przestrzeń do rozwoju współpracy między Polską a tymi krajami. Marszałek wyraził zadowolenie z rozwoju stosunków parlamentarnych z państwami tego regionu. Podkreślił, że współpraca ta najlepiej układa się z Kuwejtem, Arabią Saudyjską i Katarem. Korzystając z wizyty sekretarza generalnego Rady Współpracy Państw Zatoki, marszałek złożył ofertę współpracy Polski ze wszystkimi państwami Zatoki. Dodał, że w Polsce jest bardzo dobry klimat dla inwestycji zagranicznych.

Abdulrahman bin Hamad Al-Attiya podkreślił, że rada koordynuje współpracę państw w zakresie edukacji, handlu, rozwoju przemysłu, bezpieczeństwa. Powiedział, że obecnie współpracę komplikuje trudna sytuacja w Iraku. W opinii sekretarza generalnego, Irak to bardzo ważne państwo w tym rejonie, dysponujące potężnym potencjałem intelektualnym i gospodarczym, więc stabilizacja i odbudowa tego kraju jest obecnie najistotniejszą sprawą. Podkreślił, że Arabowie bardzo sobie cenią doświadczenie polskich żołnierzy w misjach pokojowych. Wyraził nadzieję, że sytuacja w Iraku się ustabilizuje, wszystko odbędzie się zgodnie z przyjętym planem politycznym, a Polska będzie uczestniczyć w odbudowie Iraku także po zakończeniu misji wojskowej.

Zaznaczył, że plany, inicjatywy pokojowe w sprawie konfliktu bliskowschodniego, wysunięte przez Polskę, byłyby do zaakceptowania przez wszystkie strony konfliktu, ponieważ Polska od lat ma bardzo dobre kontakty z krajami arabskimi, Palestyńczykami, z drugiej strony z Izraelem, krajami europejskimi, a także ze Stanami Zjednoczonymi.

* * *

22 czerwca 2004 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczących komisji spraw zagranicznych, obrony oraz komisji spraw Unii Europejskiej parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W spotkaniu wzięli udział:

- poseł Jaroslav Zverina - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Izby Deputowanych Republiki Czeskiej,

- senator Jiri Skalicky - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu Republiki Czeskiej,

- senator Josef Zoser - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Senatu Republiki Czeskiej,

- poseł Pavol Kubovic -wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej Republiki Słowackiej,

- poseł Rudolf Ziak - członek Komisji Integracji Europejskiej Rady Narodowej Republiki Słowackiej,

- poseł Richárd Horcsik - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Integracji Europejskiej Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej,

- poseł Mihaly Balla - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej,

- poseł Jan Chaładaj - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP,

- poseł Stanisław Janas - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP,

- poseł Jerzy Czepułkowski - przewodniczący Komisji Europejskiej Sejmu RP,

- senator Zbigniew Kulak - wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senatu RP,

- senator Wiesław Pietrzak - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego Senatu RP,

- senator Zygmunt Cybulski - przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP.

Podczas spotkania dyskutowano na temat perspektywy współpracy Czech, Słowacji, Węgier i Polski w Unii Europejskiej. Wprowadzenie do tego tematu przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Jan Truszczyński.

Kolejnym poruszanym tematem była "Rola państw Grupy Wyszehradzkiej w kreowaniu Wymiaru Wschodniego UE". W związane z tym zagadnienia wprowadził wiceminister J. Truszczyński.

"Oczekiwania związane ze szczytem NATO w Istambule" to kolejne dyskutowane podczas spotkania zagadnienie. W tej części spotkania do dyskusji wprowadził wiceminister obrony narodowej Andrzej Towpik.

Warszawskie spotkanie zakończyło przyjęcie wspólnego stanowiska, w którym stwierdzono m.in., że parlamenty narodowe państw Grupy Wyszehradzkiej powinny wspierać nowych kandydatów do Unii Europejskiej, dzieląc się doświadczeniami z wypełniania kryteriów dochodzenia do UE.

"Jesteśmy przekonani, że stosunki z państwami Europy Wschodniej będą miały fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa, rozwoju i przyszłości - nie tylko obszarów UE graniczących z Europą Wschodnią, ale także dla całej UE. Współpraca w ramach wymiaru wschodniego UE przyczyni się do skuteczniejszego oddziaływania na proces zbliżenia państw Europy Wschodniej z UE" - napisano w oświadczeniu.

Przewodniczący komisji parlamentarnych grupy pozytywnie ocenili propozycję Komisji Europejskiej uruchomienia specjalnego instrumentu finansowego dla sąsiadujących z rozszerzoną UE państw Europy Wschodniej, który wspomagałby politykę prowadzoną wobec tych krajów.

"Naszym zdaniem, jednym z najważniejszych elementów polityki UE wobec Europy Wschodniej jest wspieranie przemian prowadzących do ustanowienia systemu demokratycznego i sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej na Białorusi" - brzmi kolejny fragment oświadczenia.

Przed zbliżającym się szczytem NATO w Istambule przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej zwrócili się o potwierdzenie przez Sojusz polityki "otwartych drzwi" dla nowych członków.

"Chcielibyśmy, aby zbliżający się szczyt w Stambule przyniósł jasne przesłanie zarówno dla państw uczestniczących w Planie na rzecz Członkostwa, jak i tych, które wyrażają aspiracje włączenia się w ten mechanizm bądź mogą takie aspiracje wyrazić w przyszłości" - napisano w oświadczeniu.

"Uznając, że współpraca NATO - Rosja rozwija się w dobrym kierunku, należy podkreślić, że wciąż jest miejsce na jej praktyczne wzmocnienie. Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję o przeprowadzeniu podczas szczytu spotkania Komisji NATO - Ukraina w formule głów państw i szefów rządów. Powinno to stać się okazją do pogłębienia współpracy z Kijowem" - napisali sygnatariusze oświadczenia.

Wyrazili ponadto nadzieję, że w Stambule zostanie przedyskutowana sytuacja w Iraku i ewentualne opcje zwiększenia roli NATO w stabilizowaniu sytuacji w tym regionie.

"W naszym przekonaniu, szczyt w Stambule powinien także potwierdzić rolę NATO w międzynarodowej walce z terroryzmem. Możliwości, jakimi dysponuje Sojusz, w tym także zaangażowanie naszych państw w ramach Partnerstwa dla Pokoju, powinny być w sposób możliwie najefektywniejszy wykorzystane w zwalczaniu tego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa" - zaznaczono w oświadczeniu.

* * *

23 czerwca 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Nabeel A.R. Shaath, minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej. Delegację przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych senator Zbigniew Kulak.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polska i Palestyna od wielu lat utrzymują dobre kontakty polityczne. Zaznaczył, że w Polsce w tym czasie dużo się zmieniło, natomiast nie widać postępu w rozwiązaniu konfliktu palestyńskiego. "Polska jest za pokojowym rozwiązaniem konfliktu i pokojowym współżyciem suwerennych państw: palestyńskiego i izraelskiego" - powiedział marszałek. Dodał, że mamy dobre stosunki z Izraelem i Autonomią Palestyńską, a w związku z tym moglibyśmy wnieść swój wkład w rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Marszałek L. Pastusiak zadeklarował gotowość takiej pomocy i prosił gościa o sugestie w tej sprawie.

Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej poinformował o ostatnich działaniach zmierzających do porozumienia palestyńsko-izraelskiego, ożywieniu pokojowej inicjatywy "Czterech" (ONZ, UE, USA, Rosja) i o dużej roli, jaką w procesie pokojowym odgrywa Egipt.

Nabeel A.R. Shaath powiedział, że Autonomia Palestyńska akceptuje ten nowy plan działań i rodzi się nadzieja na rozwiązanie konfliktu. Zdaniem ministra, Polska może odegrać dużą rolę w rozwiązywaniu konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Podkreślił, że Polska ma duże doświadczenie wynikające z uczestnictwa w misjach pokojowych i w tym zakresie mogłaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu, ponadto jako państwo, które ma dobre kontakty ze stronami konfliktu, mogłaby gościć zespoły palestyńskie i izraelskie na rozmowach, może aktywnie uczestniczyć w inicjatywie "Kwartetu", chętnie też Palestyńczycy skorzystają z doświadczeń Polski w odbudowie kraju, a także budowaniu stosunków sąsiedzkich po rozwiązaniu konfliktu. Minister zaproponował powołanie wspólnej komisji polsko-palestyńskiej, która zajęłaby się sprawami politycznymi, legislacyjnymi itp.

* * *

24 czerwca 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Hong So Hon, przewodniczący Parlamentarnej Grupy Przyjaźni KRL-D - Polska w Najwyższym Zgromadzeniu Ludowym. Delegację przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Przewodniczący Hong So Hon wyraził zadowolenie z rozwoju stosunków parlamentarnych między KRL-D a Polską. Podkreślił, że Korea jest zainteresowana ich intensyfikacją i zamierza podnieść ich rangę. Zaznaczył, że stosunki między narodem polskim i koreańskim mają długoletnią tradycję. Dodał, że Koreańczycy są wdzięczni Polakom za pomoc okazaną po wojnie, za przyjęcie dzieci koreańskich w Polsce i umożliwienie studiów młodzieży z KRL-D. Przewodniczący złożył gratulacje z okazji przystąpienia Polski do UE.

Wicemarszałek podkreślił, że przystąpienie Polski do UE nie oznacza, że nasz kraj skoncentruje się jedynie na kontaktach europejskich. Przeciwnie - jesteśmy zainteresowani rozwojem kontaktów wielostronnych, także z Koreą Północną. Dodał, że Polska utrzymuje przyjazne kontakty z obiema Koreami i wyraził nadzieję, że kiedyś zjednoczą się, tak jak Niemcy, i nastąpi to na drodze pokojowej.

Wicemarszałek R. Jarzembowski powiedział, że Polska z uwagą śledzi sześciostronne rozmowy w Pekinie, które są szansą na złagodzenie napięcia. Wicemarszałek wyraził nadzieję, że wizyta parlamentarzystów oznacza ożywienie kontaktów gospodarczych między Polską i Koreą.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment