Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 6
20 stycznia 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 stycznia 2002 r.

 

Posiedzenie Prezydium Senatu
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
15 stycznia 2002 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"