Ostatnia zmiana pliku: 10.04.2001 r.

79. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

5 i 6 kwietnia 2001 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach i formach uregulowania zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z orzeczeń Społecznej Komisji Rewindykacyjnej.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2662, 2683
druki senackie nr 604, 604A, 604B
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.* (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2702, 2702
druki senackie nr 607, 607A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1229, 1229A, 1230, 1289, 1290, 1290A, 1390, 1391, 1394, 1395, 1416, 2023, 2090, 2091, 2599, 2599A.
druki senackie nr 592, 592A, 592B, 592Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. (Senat nie dokonał wyboru)
druk senacki nr 601
Opis w Diariuszu

5. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. (Projekt skierowano do komisji)
druki senackie nr 581, 581S
Opis w Diariuszu

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. (Projekt skierowano do komisji)
druki senackie nr 582, 582S

Opis w Diariuszu


* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu