Ostatnia zmiana pliku: 17.stycznia.2000 r.

58. POSIEDZENIE SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

10, 11 maja 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne - projekt pilny.(Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1769, 1795, 1795A
druki senackie nr 396, 396A, 396Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1382, 1382A, 1744 i 1744A
druki senackie nr 393, 393A, 393Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. .(Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1477, 1682 i 1682A
druki senackie nr 394, 394A, 394B, 394Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1019, 1298, 1488 i 1488A
druki senackie nr 392, 392A, 392B, 392Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu ustawy o funduszach przemysłowych i ich prywatyzacji w związku z reformą systemu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe 987 i 1773
druki senackie nr 388, 388A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 1679 i 1751
druki senackie nr 391, 391A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.
(Sprawozdanie zostało odrzucone)
druki senackie nr 383, 383A, 383Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. (Projekt został odesłany do komisji)
druki senackie nr 351, 351S

9. Zmiany w składzie komisji senackich.
(Senat podjął uchwałę o zmianie w składach komisji)

druki senackie nr 395
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 58. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu