Ostatnia zmiana pliku: 10.05.1999 r.

35. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

6 i 7 maja 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o łączności. - projekt pilny (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1012, 1012-A i 1048
druk sejmowy nr 230, 230A, 230Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 938 i 1009
druk senacki nr 231, 231A, 231Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 591, 708 i 1045
druk senacki nr 233, 233A, 233Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności. (Przyjęto wniosek o odrzucenie sprawozdania)
druk senacki nr 220, 220A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o broni i amunicji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 479, 903, 903-A
druk senacki nr 232, 232A, 232Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. (Projekt skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 219, 219S
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego. (Projekt skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 205, 205S
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Drugie czytanie projektu ustawy o Funduszu Obrony Niepodległości. (Projekt skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 206, 206S
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Projekt skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 207, 207S
Uchwała, opis w Dariuszu


Oświadczenia Senatorów złożone na 35 posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu