Ostatnia zmiana pliku 2.04.1999 r.

33. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

30 i 31 marca 1999 r


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 936, 978, 978-A
druk senacki nr 215, 215A, 215Z,
Uchwała opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celów obronnych, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 1970 r. - projekt pilny
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 911, 956
druk senacki nr 208, 208A
Uchwała opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazków dotyczących obronności, w przypadku których zostały złożone wnioski o udzielenie patentów, sporządzonej w Paryżu dnia 21 września 1960 r. - projekt pilny
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 913, 957
druk senacki nr 209, 209A
Uchwała opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporządzonej w Brukseli dnia 6 marca 1997 r. - projekt pilny (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 912, errata do druku nr 912, druk nr 958
druk senacki nr 210, 210A
Uchwała opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 800, 952
druk senacki nr 211, 211A
Uchwała opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego, sporządzonej w Ottawie dnia 20 września 1951 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 801, 953
druk senacki nr 212, 212A
Uchwała opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dotyczącego statusu międzynarodowych dowództw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonego w Paryżu dnia 28 sierpnia 1952 r.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 802, 954
druk senacki nr 213, 213A
Uchwała opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli państw trzecich przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzonej w Brukseli dnia 14 września 1994 r.
(Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 803, 955
druk senacki nr 214, 214A
Uchwała opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 705, 951
druk senacki nr 217, 217A, 217Z
Uchwała opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 863, 863-A, 933
druk senacki nr 216, 216A, 216B, 216Z
Uchwała opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 159, 160, 872, 872-A
druk senacki nr 218, do 218, 218A, 218B, 218Z
Uchwała opis w Diariuszu

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym. (Projekt ustawy skierowano do Sejmu)
druk senacki nr 197, 197S
Uchwała opis w Diariuszu


Oświadczenia Senatorów złożone na 33. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu