3. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
4 grudnia 1997 r.


Porządek dzienny

 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny*. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 16, 16A, 16B, 16C i 16Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych*. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 17, 17A, 17B, 17C i 17Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym*. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 18, 18A, 18B, 18C, 18D i 18Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych*. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki senackie nr 19, 19A, 19B, 19C i 19Z
  uchwała; opis w Diariuszu
 5. Wybór senatorów do Krajowej Rady Sądownictwa.
  druk senacki nr 20
  uchwała; opis w Diariuszu
 6. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Komisję Praw Człowieka i Praworządności projektu uchwały Senatu RP w sprawie obchodów 50 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
  druk senacki nr 13
  opis w Diariuszu

 

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.


Oświadczenia senatorów złożone na 3. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu