Ostatnia zmiana pliku: 27.01.1999 r.

27. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

22 grudnia 1998 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 678, 678A, 763, 763A
druki senackie nr
171, 171A, 171Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 751, 764
druki senackie nr 172, 172A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 418, 695
druk senacki nr 173, 173A
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe". (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 749, 713
druk senacki nr
174, 174A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 752
druki senackie nr
175, 175A, 175B
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 679, 797
druk senacki nr
176, 176A, 176Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pracownikach sądów i prokuratury. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 706
druk senacki 177, 177A
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 811
druk senacki nr
178, 178A, 178Z
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 27. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu