Ostatnia zmiana pliku: 13.11.1998 r.

21. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

29 października 1998 r.


Porządek dzienny

 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 249, 534 i 563, 563A
  druk senacki nr 130, 130A, 130B, 130Z
  Uchwała, opis w Diariuszu
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
  druki sejmowe nr 562, 611
  druki senackie nr 128, 128A
  Uchwała, opis w Diariuszu
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Warszawskiego Krzyża Powstańczego. (Ustawa została odrzucona)
  druki sejmowe nr 586 i 619
  druk senacki nr 129, 129A, 129Z
  Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 21. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu