Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 78
20 stycznia 2001 r.

obejmuje okres od 1 do 15 stycznia 2001 r.

73. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o - Kodeks karny skarbowy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie oceny nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa
Oświadczenia złożone na 73. posiedzeniu Senatu
Posiedzenia Prezydium Senatu
90 posiedzenie
Uchwały Prezydium
Z prac komisji senackich
4 stycznia 2001 r.
5 stycznia 2001 r.
9 stycznia 2001 r.
10 stycznia 2001 r.
11 stycznia 2001 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"