Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 71
5 października 2000 r.

obejmuje okres od 16 do 30 września 2000 r.

65 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o giełdach towarowych ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskim Rejestrze Statków ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2002 r. ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe ,
Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1999 roku ,
Zmiany w składzie komisji senackich
Oświadczenia złożone na 65 posiedzeniu Senatu
Z prac komisji senackich
20 września 2000 r.
21 września 2000 r.
27 września 2000 r.
28 września 2000 r.
29 września 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"