Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 39
5 czerwca 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 31 maja 1999 r.

 

36. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 36. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu

55 posiedzenie
56 posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
19 maja 1999 r.
25 maja 1999 r.
27 maja 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"