Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 31
5 lutego 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 1999 r.

 

28 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie informacji niejawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie niektórych ustaw
Drugie czytanie projektu ustawy o mieniu Funduszu Wczasów Pracowniczych
Pierwsze czytanie przedstawionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Zmiany w składzie komisji senackich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 28. posiedzeniu Senatu

29. Posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 1999
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 września 1996 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej.

 

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 29 Posiedzeniu Senatu

 

Posiedzenia Prezydium Senatu
47. posiedzenie
48. posiedzenie
Uchwały Prezydium

 

Z prac komisji senackich
18 stycznia 1999 r.
19 stycznia 1999 r.
20 stycznia 1999 r.
21 stycznia 1999 r.
26 stycznia 1999 r.
27 stycznia 1999 r.

 

Kontakty międzynarodowe

 

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

 

Kronika senacka

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"