Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 12
20 kwietnia 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 kwietnia 1998 r.

 

PREZYDIUM SENATU
22 posiedzenie Prezydium
23 posiedzenie Prezydium
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
2 kwietnia 1998 r.
8 kwietnia 1998 r.
15 kwietnia 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"