Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


KRONIKA SENACKA

2 kwietnia br. marszałek Alicja Grześkowiak wraz z grupą parlamentarzystów AWS zaprezentowała swoje stanowisko na temat przyszłości Torunia po nowym podziale terytorialnym.

Marszałek A. Grześkowiak powiedziała, że jeżeli nie będzie województwa toruńskiego ani województwa pomorskiego z wojewodą w Toruniu i sejmikiem w Bydgoszczy, to Toruń powinien być w woj. gdańskim. Sprzeciwiła się bydgoskiej koncepcji regionu kujawsko-pomorskiego.

Parlamentarzyści podkreślili, że działania podejmowane w Bydgoszczy świadczą o ignorowaniu dobrej woli w budowaniu partnerskiego układu obu miast. Ze zdumieniem i oburzeniem odbieramy próby nacisku na władze państwowe w celu utworzenia województwa pomorsko-kujawskiego z dominującą pozycją Bydgoszczy, tak jak to miało miejsce w PRL przed 1976 r. " - napisano w oświadczeniu przekazanym dziennikarzom.

"Nie ma zgody na poddanie się i podległość Bydgoszczy. Miłości nie można zadekretować ustawowo" - stwierdziła marszałek A. Grześkowiak. "Toruń ma niewielkie związki historyczne z Bydgoszczą, pomijając lata PRL, kiedy stracił stołeczność na rzecz tego miasta. Nie ma zgody, aby obecnie Toruń był w woj. bydgoskim na tych warunkach, które przedstawi Bydgoszcz" - dodała marszałek.

* * *

4 kwietnia br. marszałek Alicja Grześkowiak spotkała się w Cieszynie z przedstawicielami mniejszości polskiej z Zaolzia.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Polaków w Czechach, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego i Macierzy Szkolnej.

Marszałek A. Grześkowiak powiedziała, że chce podziękować Polakom z Zaolzia, iż pomimo trudności i często celowych działań władz zmierzających do rozbicia polskiej tożsamości nasi rodacy utrzymali ją i trzymają się razem.

Marszałek Senatu do najistotniejszych problemów Polaków z Zaolzia zaliczyła kwestię szkolnictwa, polskiego nazewnictwa oraz zwrotu znacjonalizowanego majątku organizacji polskich. Dodała, że w tych sprawach rozmawiała już z prezydentem Czech Vaclavem Havlem. Podkreśliła, że uzyskała jego zapewnienie, iż mizeria finansowa, która dotyka polskie szkolnictwo, nie jest przejawem dyskryminacji, lecz wynika z ogólnego braku pieniędzy w czeskiej oświacie.

Trudniejszy problem stanowi zwrot znacjonalizowanego przez komunistów majątku polskich organizacji. Reprywatyzacja w Czechach dotyczy bowiem osób indywidualnych, a nie prawnych. Wyraziła jednak nadzieję, że z czasem będzie to załatwione.

* * *

4 kwietnia br., w dniu zakończenia Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, marszałek Alicja Grześkowiak wygłosiła wykład "Proces Jezusa Chrystusa".

Mówiąc o ekumenizmie, marszałek A. Grześkowiak stwierdziła: "Dla mnie ekumenizm to rzecz zupełnie normalna. Uważam, że każdy ma prawo wybrać sobie wiarę i w niej trwać".

Podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościołach katolickich i ewangelickich odbywały się koncerty muzyki sakralnej, organowej oraz wystawy fotografii i rzeźb o tematyce religijnej.

* * *

9 kwietnia br. marszałek Alicja Grześkowiak prowadziła spotkanie parlamentarzystów koalicji AWS i UW z woj. bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. Spotkanie to, poświęcone kwestii utworzenia 13. regionu - kujawsko-pomorskiego, odbyło się w Przysieku pod Toruniem.

W rozmowach wziął udział podsekretarz stanu w MSWiA Jerzy Stępień. Według koncepcji rządu, Bydgoszcz i Toruń znalazłyby się w województwie gdańskim (Pomorze Nadwiślańskie), a Włocławskie częściowo w Ziemi Łódzkiej. Zgromadzeni parlamentarzyści uznali, że siedziby organów administracji rządowej, obsługujące tereny Bydgoskiego, Toruńskiego i Włocławskiego, mogłyby pozostać te same. Natomiast siedziby większości organów administracji, np. policji, straży pożarnej, powinny być w Bydgoszczy. Uczestnicy spotkania zobowiązali się do działania na rzecz tej koncepcji na forum parlamentu oraz zabiegania o szerokie poparcie środowisk politycznych, samorządowych i społecznych. Zwrócili się m.in. do premiera i klubów parlamentarnych o zagwarantowanie realizacji uzgodnień.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment