Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 1
5 listopada 1997 r.

obejmuje okres od 20 do 31 października 1997 r.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji

Pierwsze posiedzenie Senatu RP
Przemówienie Prezydenta RP
Przemówienie Marszałka Seniora
Wybór marszałka Senatu
Przemówienie marszałek A. Grześkowiak
Wybory wicemarszałków
Wybór sekretarzy
Powołanie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
Wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

Posiedzenia Prezydium Senatu RP
1. posiedzenie Prezydium
2. posiedzenie Prezydium

Z prac komisji senackich
21 października 1997 r.
22 października 1997 r.

Wymiana międzynarodowa

Komunikaty

Uchwały Prezydium Senatu


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"