Senat RP - NGO

PUBLIKACJE

 • 18. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 17. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 16. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 15. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 14. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 13. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 12. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 11. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • OE-114 Rola organizacji pozarządowych w realizacji celów wynikających ze Strategii Lizbońskiej
 • OE-113 Strategia Lizbońska a rozwój sektora pozarządowego w Polsce
 • 6. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • 5. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  • OE-100 Opinia prawna na temat prawnego funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce z uwzględnieniem niezbędnych zmian i propozycji legislacyjnych -
   Wolność zrzeszania się
  • OE-101 Prawne warunki funkcjonowania stowarzyszeń w Polsce. Propozycje zmian legislacyjnych
 • 4. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • OT-553 Reprezentacja demokratyczna- innowacyjne skracanie dystansu między obywatelem a partiami i parlamentem
 • M-626 3. posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • M-618 Informacje o przebiegu prac sejmowej Podkomisji stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi