Prace komisji

Komisja Spraw Zagranicznych

Przedmiotem działania komisji są: polityka zagraniczna państwa, kontakty międzyparlamentarne i międzynarodowe stosunki gospodarcze