Prace komisji

Komisja Środowiska

Komisja została ustanowiona uchwałą Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z dnia 20 listopada 2008 r.

Przedmiotem działania komisji są ochrona i kształtowanie środowiska, ochrona zasobów naturalnych, gospodarka wodna, geologia, leśnictwo i gospodarka leśna, łowiectwo, edukacja ekologiczna, gospodarka finansowa państwa w zakresie ochrony środowiska, atomistyka i ochrona radiologiczna, współpraca z zagranicą w zakresie ekologii