Prace komisji

Komisja Obrony Narodowej

Przedmiotem działania komisji są: obronność i bezpieczeństwo państwa, przemysł zbrojeniowy, działalność i funkcjonowanie sił zbrojnych