Prace komisji

 

6 października 2009 r. Komisja Obrony Narodowej odbyła wizytę studyjną w 32. Bazie Lotniczej w Łasku. Wzięli w niej udział senatorowie: Piotr Kaleta, Bronisław Korfanty, Waldemar Kraska, Andrzej Owczarek, Władysław Sidorowicz i Stanisław Zając oraz pracownicy sekretariatu komisji. Siły powietrzne reprezentowali: szef sztabu, zastępca dowódcy sił powietrznych gen. dyw. Krzysztof Załęski, dowódca 32. Bazy Lotniczej w Łasku płk pil. dr Władysław Leśniowski oraz dowódca 10. eskadry mjr pil. Ireneusz Nowak. W spotkaniu uczestniczył także dr Andrzej Czesław Żak z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Senatorowie zapoznali się z funkcjonowaniem wojskowego portu lotniczego. Mieli możliwość zobaczenia startu i lądowania samolotów F-16.

Podczas briefingu, przygotowanego przez dowództwo sił powietrznych we współpracy z dowództwem 32. bazy lotniczej oraz 10. eskadry lotnictwa taktycznego, senatorowie zapoznali się z wnioskami dotyczącymi wdrażania samolotów F-16 do uzbrojenia polskich Sił Powietrznych i specyfiki systemu szkolenia pilotów tych samolotów. Wysłuchano także informacji na temat kadry pilotów 10. eskadry lotnictwa taktycznego oraz zadań, struktury i przeznaczenia tej jednostki oraz 32. Bazy Lotniczej. Gospodarze przedstawili obszerną informację o najważniejszych inwestycjach związanych z przygotowaniem bazy do przyjęcia samolotów F-16 oraz o możliwościach wykorzystania elementów wyposażenia tych samolotów wielozadaniowych.

Po zakończeniu briefingu senatorom zaprezentowano wybrane elementy systemu szkolenia pilotów oraz infrastruktury lotniskowej, m.in. hangary, spadochroniarnię i strażnicę.

Podsumowując wizytę, senatorowie pozytywnie ocenili efekty dotychczasowych inwestycji związanych z programem samolotowym F-16. Podkreślano wysokie umiejętności zawodowe pilotów i techników, a także osobiste zaangażowanie pilotów w służbę w siłach powietrznych.