Prace komisji

Ostatnia zmiana pliku: 6.04.2011 r.

Stanowiska

Komisji Gospodarki Narodowej


5. 301. posiedzenie - 23 marca 2011 r.
- Stanowisko komisji w sprawie realizacji projektu budowy rurociągu naftowego Brody – Płock.

5. 236. posiedzenie - 1 czerwca 2010 r.
- Stanowisko komisji w sprawie promocji polskiej gospodarki

4. 216. posiedzenie - 9 marca 2010 r.
- Stanowisko komisji w sprawie kolejowych przewozów regionalnych na obszarze Polski.
- Odpowiedź ministra infrastruktury
- Odpowiedź PKP SA


3. 175. posiedzenie - 15 października 2009 r.
- Stanowisko komisji w sprawie energetyki odnawialnej.
- Odpowiedź ministra gospodarki


2. 131. posiedzenie - 15 kwietnia 2009 r.
- Stanowisko komisji w sprawie projektu europejskiego programu wykorzystania ciepła z reaktorów jądrowych w procesach technologicznych.


1. 110. posiedzenie - 3 marca 2009 r.
- Stanowisko komisji w sprawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1400/2002 z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie wyłączeń grupowych w motoryzacji (tzw. GVO/MV BER).