Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Marka Ziółkowskiego,

VII kadencja

  • 24. posiedzenie Senatu, 19 grudnia 2008 r., oświadczenie skierowane do Lecha Wałęsy i ministra kultury w sprawie rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla (odpowiedź).
  • 16. posiedzenie Senatu, 24 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie dworca PKS w Poznaniu (odpowiedź).