Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Piotra Wacha,

VII kadencja

  • 52. posiedzenie Senatu, 9 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r., niejednakowo traktuje właścicieli gospodarstw rolnych dotkniętych skutkami powodzi z 2009 r.
  • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie projektu likwidacji Zakładu Przewozów Towarowych w Opolu wchodzącego w skład struktur organizacyjnych spółki PKP Cargo SA (odpowiedź).
  • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie prześladowań chrześcijan w Indiach (odpowiedź).
  • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra edukacji w sprawie zagwarantowania w budżecie resortu minimalnej kwoty w związku z wypłatami bezspornej części kosztów leczenia i rehabilitacji prowadzonych po wypadkach dzieci i młodzieży na zajęciach szkolnych (odpowiedź).
  • 18. posiedzenie Senatu, 25 września 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie projektu ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia (odpowiedź).
  • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Nysy (odpowiedź).
  • 13. posiedzenie Senatu, 5 czerwca 2008 r., oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie wniosku TVP SA Oddział w Opolu (odpowiedź).
  • 7. posiedzenie Senatu, 27 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy drogi ekspresowej S-46 (odpowiedź).