Senatorowie

Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Jana Rulewskiego,
VII kadencja

  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie planu finansowego Funduszu Pracy (odpowiedź).
  • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie uprawnień do emerytury Karola Modzelewskiego (odpowiedź).
  • 63. posiedzenie Senatu, 21 października 2010 r., oświadczenie skierowane do senator Jadwigi Rotnickiej, senator Grażyny Sztark, ministra kultury i dziedzictwa narodowego (odpowiedź), byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy, dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka, sekretarza generalnego Stowarzyszenia "Projekt: Polska" Adama Szłapki oraz do pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Franciszka Gryciuka w sprawie międzynarodowych spotkań młodzieży.
  • 46. posiedzenie Senatu, 17 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamieszczenia w "Super Expressie" publikacji dotyczącej senatora Krzysztofa Piesiewicza (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu,28 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu dotyczące oświadczenia CSU i CDU w sprawie wypędzeń (odpowiedź).
  • 11. posiedzenie Senatu, 8 maja 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy w sprawie prawa do refundacji z tytułu opłacanych przez osoby niepełnosprawne składek na różne rodzaje ubezpieczeń (odpowiedź).