Senatorowie

Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Marka Rockiego,
VII kadencja

  • 45. posiedzenie Senatu, 3 grudnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie opieki nad uczniami w okresie przerw świątecznych (odpowiedź).
  • 15. posiedzenie Senatu, 11 lipca 2008 r., oświadczenie w imieniu grupy senatorów, skierowane do marszałka Senatu w sprawie naruszania Regulaminu Senatu (odpowiedź).