Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Zbigniewa Meresa,

VII kadencja

  • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i ich dyscyplin (odpowiedź).
  • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia (odpowiedź) oraz do ministra finansów(odpowiedź) w sprawie programu wieloletniego pod nazwą "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu".
  • 30. posiedzenie Senatu, 2 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych w sprawie usprawnienia zarządzania bezpieczeństwem na poziomie rejonu, regionu i kraju (odpowiedź).
  • 26. posiedzenie Senatu, 5 lutego 2009 r. , oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie uwłaszczenia i wykupu mieszkań należących do PKP (odpowiedź).