Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Michała Boszko,
VII kadencja

  • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie pomocy rolnikom w powiecie brzeskim (województwo opolskie) w gminach Lewin Brzeski, Skarbimierz i Lubsza.