Senatorowie

Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Bogdana Borusewicza,
VII kadencja

Nie wygłosił żadnych oświadczeń.