Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 1
20 listopada 2007 r.

obejmuje okres od 5 do 15 listopada 2007 r.

 

Wybory do Senatu

1. posiedzenie Senatu

 • Przemówienie prezydenta
 • Przemówienie marszałka seniora
 • Wybór marszałka Senatu
 • Przemówienie marszałka Senatu
 • Wybór wicemarszałków Senatu
 • Wybór sektretarzy Senatu
 • Powołanie Komisji Regulamniowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Wybór przewodniczącego Komisji Regulamniowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 • Drugie i trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Powołanie stałych komisji senackich
 • Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 1. posiedzeniu

  Prezydium Senatu

  Z prac komisji

 • 6 listopada 2007 r.
 • 9 listopada 2007 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"