Prace Senatu

Spis opracowań Biura Analiz i DokumentacjiInne opracowania w 2009 roku

 pdf

Analiza regulacji prawnych dotyczących spływów kajakowych Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Opieka długoterminowa we Francji Danuta Małgorzata Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Związek między wykonywaniem mandatu parlamentarzysty a uprawnieniami emerytalnymi w innych krajach Danuta Małgorzata Korzeniowska
Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Piotr Marczak
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Notatka na temat ustaw towarzyszących ratyfikacji Traktatu lizbońskiego w Niemczech Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Rolniczy dialog społeczny - Belgia, Francja, Niemcy, Szwecja, Węgry Danuta Małgorzata Korzeniowska
Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Bibliografia publikacji o Senacie Rzeczypospolitej Polskiej (wybór) Julita Rudzka
Robert Stawicki
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
B-22

 pdf

Tłumaczenie wybranych fragmentów orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu Lizbońskiego z niemiecką Ustawą Zasadniczą (fragmenty te dotyczą roli parlamentu narodowego) Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Tłumaczenie komunikatu prasowego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego nr 72/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. na temat wyroku FTK dotyczącego zgodności Traktatu Lizbońskiego z niemiecką Ustawą Zasadniczą Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Tłumaczenie sentencji wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30.06.2009 r. na temat zgodności Traktatu Lizbońskiego z niemiecką Ustawą Zasadniczą Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Komentarze prasy niemieckiej na temat wyroku Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zgodności Traktatu Lizbońskiego z niemiecką Ustawą Zasadniczą Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 


 pdf

Artykuł - Der SPIEGEL nr 28, 6.7.2009 r.: Wściekłość i łzy Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 

 pdf

Niemieckie przepisy o adopcji Artur Dragan
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych
 
 

 pdf

Francja - procedura adopcyjna Danuta Małgorzata Korzeniowska
Dział Analiz i Opracowań Tematycznych