Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Włodzimierza Łyczywka,

VI kadencja