Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Bronisława Jana Korfantego,

VI kadencja