Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Aleksandra Bentkowskiego,

VI kadencja

  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie kosztów sądowych w sprawach cywilnych i wieczystoksięgowych (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie przywrócenia w znowelizowanej ustawie - Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. zapisu w art. 48 ust. 1a dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie liberalizacji dopuszczalnych norm emisji hałasu komunikacyjnego (odpowiedź).
  • 29. posiedzenie Senatu, 15 marca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pana Mariana F. G.