Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

10. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

26 kwietnia 2006 r.


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. przyjął ustawę z dnia 25 marca 2006 r. bez poprawek.)
druki sejmowe nr 473, 479
druki senackie nr 134, 134 A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. przyjął ustawę z dnia 25 marca 2006 r. bez poprawek.)
druki sejmowe nr 489, 495, 495-A
druki senackie nr 135, 135 A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz niektórych innych ustaw. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.)
druki sejmowe nr 311 i 392
druki senackie nr 120, 120 A, 120Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.)
druki sejmowe nr 282, 384 i 384-A
druki senackie nr 121, 121 A, 121Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. przyjął ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. bez poprawek.)
druki sejmowe nr 280 i 383
druki senackie nr 116, 116 A. 116B, 116Z
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. przyjął ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. bez poprawek.)
druki sejmowe nr 211, do druku 211 i 389
druki senackie nr 117, 117 A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie z budżetu państwa. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. przyjął ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. bez poprawek.)
druki sejmowe nr 212, do druku 212 i 390
druki senackie nr 118, 118 A
Opinia
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z budżetu państwa. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. przyjął ustawę z dnia 5 kwietnia 2006 r. bez poprawek.)
druki sejmowe nr 213 i 391
druki senackie nr 119, 119 A
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

9.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę w sprawie 25. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność". z poprawkami.)
druki senackie nr 132, 132 S, 132X
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

10.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości.)
druki senackie nr 69, 69 S, 69 X
Uchwała

 

11

Zmiany w składach komisji senackich. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składach komisji senackich.)
druk senacki nr 136
Uchwała
Więcej informacji o punkcie

 

12.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej. (Senat w dniu 26 kwietnia 2006 r. podjął uchwałę w sprawie rocznicy Zbrodni Katyńskiej.)
druki senackie nr 131, 131 S
Uchwała

 


Stenogram formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.