Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

8. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

29 i 30 marca 2006 r. (środa i czwartek)


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.* (Senat przyjął ustawę z poprawką)
druk sejmowy nr 297, 435
druk senacki nr 104, 104A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.* (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 413, 416
druki senackie nr 105, 105A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 127, 127-A, 318, 318-A
druki senackie nr 99, 99A, 99B, 99Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 233, 358, 358-A
druki senackie nr 100, 100A, 100Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

5.

Drugie czytanie projektu uchwały o współpracy Senatu z samorządem terytorialnym. (Senat podjął uchawłę)
druki senackie nr 103, 103S
Uchwała

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. (Senat przyjął ustawę z poprawkami)
druki sejmowe nr 128, 344, 344-A
druki senackie nr 94, 94A, 94Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Bułgarii oraz Rumunią dotyczącego przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, sporządzonego w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 330, do druku 330, do druku 330, 350
druki senackie nr 92, 92A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 23 marca 2004 r. . (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 305, 368
druki senackie nr 91, 91A, 91B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

9.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 310, 356
druki senackie nr 97, 97A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

10.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 254, 348, 348-A
druki senackie nr 95, 95A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

11.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 340, 382
druki senackie nr 98, 98A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała

 

12.

Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w 2005 r.
druk senacki nr 89 (Senat zapoznał się z informacją)
Więcej informacji o punkcie

 

13.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. (Senat wyraził zgodę na powołanie Rzecznika Praw Dziecka)
druk senacki nr 114
Więcej informacji o punkcie
Uchwała

 


Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

  Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

* * *

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.