Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2006 r.

6. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

15 i 16 lutego 2006 r. (środa i czwartek)


1.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (Senat. wprowadził poprawki (3) do ustawy)
druki sejmowe nr 50, 155
druki senackie nr 56, 56A, 56Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała
Opis w Diariuszu

2.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. (Senat wprowadził poprawki (7) do ustawy)
druki sejmowe nr 210, do druku 210, 229, 229-A
druki senackie nr 57, 57A, 57Z
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opinia
Opis w Diariuszu

3.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe. (Senat wprowadził poprawkę (1) do ustawy)
druki sejmowe nr 130, 235
druki senackie nr 58, 58A
Więcej informacji o punkcie
Uchwała
Opinia 1, opinia 2
Opis w Diariuszu

4.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. (Senat wprowadził poprawki (11) do ustawy)
druki sejmowe nr 129, 241, 241-A
druki senackie nr 59, 59A, 59Z
Więcej informacji o punkcie
Opinia 1, opinia 2
Uchwała
Opis w Diariuszu

5.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 119, 232
druki senackie nr 60, 60A
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

6.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 189, 225
druki senackie nr 61, 61A, 61B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

7.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 190, 224
druki senackie nr 62, 62A, 62B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

8.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 106, 227
druki senackie nr 63, 63A, 63B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała
Opis w Diariuszu

 

9

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 107, 228
druki senackie nr 64, 64A, 64B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała,
Opis w Diariuszu

 

10

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. (Senat przyjął ustawę bez poprawek)
druki sejmowe nr 105, 226
druki senackie nr 65, 65A, 65B
Więcej informacji o punkcie
Opinia
Uchwała
Opis w Diariuszu

 


Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

- Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

UWAGA! Druki sejmowe są plikami skopiowanymi ze strony www.sejm.gov.pl

UWAGA! Wszystkie druki są w formacie PDF. Do odczytania druków w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.