Ostatnia zmiana pliku: 2.06.2005 r.

1. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJI

20 i 27 października 2005 r.


Otwarcie posiedzenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Aleksandra Kwaśniewskiego.
Opis w Diariuszu

Powołanie Marszałka Seniora.

Wystąpienie Marszałka Seniora.
Opis w Diariuszu

Ślubowanie Marszałka Seniora.

Powołanie sekretarzy 1. posiedzenia Senatu.

Ślubowanie senatorów.
Opis w Diariuszu

Wybór Marszałka Senatu.
druk nr 1
Uchwała, opis w Diariuszu

1. Powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. (Senat podjął uchwałę)
druk nr 2
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. (Senat podjął uchwałę)
druk nr 4
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 3, 3S, 3X,
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Wybór Wicemarszałków Senatu. (Senat podjął uchwałę)
druki senackie nr 5, 6, 7, 8
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Wybór Sekretarzy Senatu. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 9
Uchwała, opis w Diariuszu


Stenogram w formacie html (wersja robocza)

Sprawozdanie stenograficzne (pdf)

Opis posiedzenia w Diariuszu

UWAGA! Do odczytania druków senackich w formacie PDF niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader ver. 5.0.