Spis
oświadczeń wygłoszonych przez senatora Macieja Płażyńskiego,

VI kadencja

  • 37. posiedzenie Senatu, 26 lipca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra kultury w sprawie zwiększenia dotacji dla Muzeum Narodowego w Gdańsku (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra skarbu w sprawie Fabryki Sklejka-Pisz SA (odpowiedź).
  • 34. posiedzenie Senatu, 1 czerwca 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie ambasady w Mińsku.
  • 32. posiedzenie Senatu, 26 kwietnia 2007 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie osób poszkodowanych w wyniku upadłości Banku Staropolskiego (odpowiedź).
  • 16. posiedzenie Senatu, 3 sierpnia 2006 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie zahamowania samowolnego wycinania przydrożnych drzew (odpowiedź).